نمونه کار

پروژه های انجام شده در آی‌دیجیتال شامل موارد زیر میشود :‌

مدیریت هنری.

برند سازی.

طراحی وبسایت.

عکاسی.

تولید محتوا.

طراحی گرافیک.